Moduly

Odborný garant připravuje podklady k osvědčení o výkonu praxe

Závěrečná zpráva odborného garanta praxe

Časové členění monitoringu

Časový monitoring odborných studentských praxí

Jak má firma nabídnout praxi pro člověka se specifickými potřebami

Nepovedená praxe – chyby na straně firmy

Metodika firmám, které poskytují praxi studentům se specifickými potřebami

Jak by měla začínat praxe studenta ve firmě

Nepovedená praxe – chyby na straně studenta